New ISO 9001:2015 certificate for Van den Bosch

Only available in Dutch

15 juni 2018 – Van den Bosch Transporten heeft de nieuwe ISO 9001:2015-certificering behaald. Deze internationale norm, die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie, vervangt de ISO 9001-norm uit 2008. 

Binnen de nieuwe ISO 9001:2015-certificering ligt de nadruk op stakeholdermanagement en risicomanagement. “Het uitgangspunt is dat het kwaliteitsmanagementsysteem een strategisch hulpmiddel vormt voor een organisatie”, legt Ronald van der Vleuten uit. Als SHEQ Manager was hij intensief betrokken bij het behalen van de nieuwe ISO-certificering. 

Risicomanagement 2.0
In de nieuwe ISO 9001:2015-certificering is ten opzichte van de 2008-norm meer aandacht voor leiderschap, de rol van het management en het denken in risico’s én kansen. “Dat vraagt om een bredere kijk op risicomanagement en een heldere vertaalslag naar concrete en meetbare doelstellingen. Niet alleen organisatiebreed, maar ook op het niveau van specifieke rollen en processen”, aldus Van der Vleuten.

Process Excellence
Het behalen van de nieuwe ISO 9001:2015-certificering is hand in hand gegaan met de start van ‘Process Excellence’. Binnen dit strategische traject ligt de nadruk op het realiseren van een excellence bedrijfsvoering. “De processen die in het kader van Process Excellence in kaart zijn gebracht, hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het nieuwe kwaliteitsmanagementsysteem”, vervolgt Van der Vleuten. “Het behalen van de nieuwe ISO-certificering bewijst dat ons kwaliteitsmanagementsysteem klaar is voor de toekomst en vormt de katalysator voor verdere procesoptimalisatie en continue verbetering.”

Het ISO 9001:2015-certificaat is binnen enkele weken beschikbaar via onze website.