Update lopende rechtszaken

Only available in Dutch

23 november 2018 – In het arrest van 23 november 2018 heeft de Hoge Raad bepaald dat de lopende rechtszaken die vakbond FNV en een aantal Hongaarse chauffeurs hebben aangespannen tegen Van den Bosch Transporten en zusterondernemingen worden verwezen naar enerzijds het Europese Hof van Justitie in Luxemburg en anderzijds het Gerechtshof Arnhem/Leeuwarden.


In de zaak die is aangespannen door vakbond FNV, gaat de Hoge Raad prejudiciële vragen stellen aan het Europese Hof van Justitie in Luxemburg betreffende de uitleg van de detacheringsrichtlijn in het internationaal wegvervoer. Meer informatie hierover is terug te vinden op de website Rechtspraak.nl.
 
In de zaak die is aangespannen door tien chauffeurs van het voormalige Silo-Tank, heeft de Hoge Raad verwezen naar het hof Arnhem/Leeuwarden. De Hoge Raad oordeelt niet dat Nederlands recht van toepassing is, maar dat het Hof ’s-Hertogenbosch onvoldoende aandacht heeft besteed aan een aantal details, waardoor het oordeel over het gewoonlijke werkland en of Nederlands loon van toepassing is onvoldoende gemotiveerd is. In deze zaak is het aan de betrokken chauffeurs om de zaak opnieuw aanhangig te maken bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Bekijk ook: http://www.vandenbosch.com/News/Hogerberoepsuccesvol/tabid/487/language/nl-NL/Default.aspx